Informatie algemeen

Binnen Defensie bestaan naast het Nationaal Militair Museum te Soesterberg, het Marine Museum te Den Helder, het Museum van de Koninklijke Marechaussee te Buren en het Mariniersmuseum te Rotterdam – ook een aantal historische collecties/traditiekamers verspreid door het hele land op diverse militaire locaties.

Defensie is als maatschappelijke instelling verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met haar cultureel en historisch erfgoed en heeft de morele plicht dit erfgoed voor de komende generaties te bewaren en voor de huidige toegankelijk te maken. Van oudsher hebben de historische collecties/traditiekamers vooral een interne, educatieve functie voor het personeel in het kader van de traditiehandhaving. Daarnaast kan het ook een externe functie hebben als interface met de maatschappij.

Het Nederlandse Cavaleriemuseum te Amersfoort, het Geniemuseum te Vught en het Artilleriemuseum te Oldebroek hebben ook een externe functie en zijn bijna dagelijks toegankelijk voor het publiek, terwijl de overige collecties/traditiekamers beperkte openingstijden hebben.

Op Kamp Soesterberg zijn de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen (gebouw V20), Technische Troepen (Gebouw V15) en de Militaire Administratie (Gebouw V18) gehuisvest. De ingang is makkelijk te herkennen aan een geel/groen bord met het opschrift “MUSEUMPARK Historische Collecties Dienstvak Logistiek”. De toegang tot de Historische Collecties Dienstvak Logistiek is gratis en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.