ANBI-gegevens

Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI-instellingen veranderd. Er zijn een aantal nieuwe voorwaarden gesteld met als doel het vertrouwen van het publiek in de culturele sector te bevorderen. Deze nieuwe voorwaarden hebben ook gevolgen voor de Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen. Met ingang van 1 januari 2014 moet de Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen diverse gegevens openbaar maken via de internetsite.
Op deze pagina kunt u alle gegevens vinden m.b.t. de ANBI-status van de Stichting Historische Regiment Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen.

De Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen is een fusie tussen de Historische Verzameling Intendance en de Historische Verzameling Aan- & Afvoertroepen.

De Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen is aangemerkt als culturele ANBI-instelling. Het RSIN- of het fiscaal nummer van de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is: 8231.64.019.

Het bestuur van de Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen bestaat uit:

  • Voorzitter: M.A.J.J. Vial
  • Secretaris: M.J. van Leijen
  • Penningmeester: H.P. IJdo
  • Leden: W. Pullens, A. Rietveld, C. Ernstsen

 Openbare gegevens Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen: