Word vrijwilliger

WIE ZIJN WIJ?

Defensie is als maatschappelijke instelling verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met haar cultureel en historisch erfgoed en heeft de morele plicht dit erfgoed voor de komende generaties te bewaren en voor de huidige toegankelijk te maken. De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed van de voormalige Regimenten Aan- en Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen en het huidige Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen. Van oudsher hebben de historische collecties vooral een interne, educatieve functie voor het personeel in het kader van de traditiehandhaving. Daarnaast kan het ook een externe functie hebben als interface met de maatschappij.

WAT IS ONS DOEL?

De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen heeft als doel bezoekers te informeren over de geschiedenis, de organisatie en werkwijzen van de voormalige Regimenten Aan- en Afvoer Troepen en Intendance en van het nieuwe Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen. De expositie toont de bijna driehonderd jaar oude geschiedenis van het Regiment in diverse facetten.

WAT ZOEKEN WIJ?

De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers, die ons huidige team van vrijwilligers komen versterken. Eind 2017 is de Historische Collectie uitgebreid met een multifunctionele ruimte ‘De Palmpit’ welke tevens aangemerkt wordt als Veteranen Ontmoetings Centrum ‘Midden Nederland’. Gezien de uitbreiding van de activiteiten zijn wij op zoek naar:

                                        VRIJWILLIGERS (m/v)

voor de vrijwilligersfuncties van:

  • Rondleiders/gidsen (enige kennis van de Koninklijke Landmacht is gewenst, maar niet noodzakelijk)
  • Kantine medewerkers
  • Handige mensen voor het uitvoeren van diverse (onderhouds-) werkzaamheden
  • Handige mensen voor het uitvoeren van diverse hand- en spandiensten, depotwerkzaamheden enz.
  • Mensen met kennis van WORD/EXCEL voor registratie van museumstukken enz.

WIE ZOEKEN WIJ?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers voor het rondleiden van (groepen) bezoekers, zowel civiel als militair, het uitvoeren van diverse hand- en spandiensten en (onderhouds-) werkzaamheden, verkoop winkelartikelen, kantine-werkzaamheden, enz. Een militaire achtergrond of uitzendervaring is gewenst, maar niet noodzakelijk. Vrijwilligers uit de regio genieten de voorkeur. Veteranen en/of ex-militairen, ex burger medewerkers enz. van Defensie worden van harte uitgenodigd te solliciteren naar deze vrijwilligersfunctie(s) bij de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen. Een VOG maakt onderdeel uit van de aannameprocedure.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?

De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd tijdens de openingsuren van de Historische Collectie. De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is elke maandag, woensdag en vrijdag geopend tussen 10.00 en 15.00 uur. Voor de vrijwilligersfunctie van kantine medewerker zullen de werkzaamheden ook voor dagen/uren buiten deze openingstijden gelden, uiteraard alleen indien er evenementen gepland staan. Dit kan dus zowel in de avonduren zijn, maar kunnen eventueel ook op een zaterdag plaatsvinden. In overleg met de beheerder en overige vrijwilligers bepaalt uzelf uw beschikbaarheid voor de vrijwilligers-functie(s), het is dus niet noodzakelijk om alle dagen aanwezig te zijn.

VERGOEDINGEN

Voor deze vrijwilligersfuncties worden door de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen geen financiële vergoedingen uitgekeerd. De Historische Collectie is aangemerkt als culturele ANBI-instelling. Dit houdt in dat u cfm. de geldende belastingregels recht heeft op een vrijwilligersvergoeding. De voorwaarden voor deze vrijwilligersvergoeding zijn opgenomen in de statuten en huishoudelijk regelement van de Historische Collectie.

INFORMATIE

Voor informatie over bovengenoemde vrijwilligersfuncties kunt u contact opnemen met de beheerder van de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen, Dhr. J.P.M.G. van de Gender, Telefoon tijdens openings-uren: 088 - 956 6725, Telefoon buiten openingsuren: 06 – 1333 6338.

U kunt ook een mail, eventueel met CV, sturen naar: beheerder@museumbevoentransport.nl

Sollicitatieformulier vrijwilliger SHCRB&T