Maatschappelijke stage

Inleiding
Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid hun maatschappelijke stage te doorlopen bij de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen. De stage kan alleen doorlopen worden tijdens de openingstijden,  t.w. elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Per stagedag kunnen dus maximaal 5 stage-uren opgebouwd worden. Ook kunnen er eventueel extra stage-uren opgebouwd worden als er tijdens jouw stage-periode evenementen georganiseerd worden in de Multi Functionele Ruimte 'De Palmpit'. De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is gevestigd op een militaire locatie. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de stage-keuze.

Kennismakingsgesprek
Het is niet altijd mogelijk om voorafgaande aan je stage een kennismakingsgesprek te houden. De Historische Collectie is alleen op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 15:00 uur geopend. Op deze dagen/tijden zitten scholieren op school en is er dus geen mogelijkheid voor een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek en het invullen van jouw stageovereenkomst vindt daarom plaats op de eerste dag van je stage. Wij verwachten dat jij de stageovereenkomst en uren-verantwoording altijd bij je hebt, zodat wij die kunnen invullen.

Vestiging
De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is gevestigd op het Museumpark "Historische Collecties Dienstvak Logistiek". Dit is een militair terrein, het adres is Zeisterspoor 2, maar op het hek staat nummer 8. Het gebouw waar je stage gaat lopen is gebouw V20, dit is het achterste gebouw op het terrein, dit gebouw vindt je als je de poort binnengaat en de weg rechtdoor volgt (links langs de tank). Het is aan te raden om met een kaart te fietsen of eerst met de auto naar de locatie te rijden. Op de dagen dat je stage komt lopen verwachten wij je om 10.00 u in gebouw V20. Hieronder lees je alles wat nodig is om te weten over jouw stage, zodat je een beetje weet wat je kunt verwachten tijdens jouw stage.

Werkzaamheden
Tijdens deze stage zullen de leerlingen begeleid worden door de beheerder of een van de vrijwilligers en kunnen de volgende werkzaamheden verricht worden:

 • Begeleiding bezoekers, groepen en/of militairen,
 • Verkoop winkelartikelen,
 • Omgaan met andere vrijwilligers,
 • Diverse administratieve werkzaamheden,
 • Onderhoud en registratie van museum- en depot-artikelen,
 • Bijhouden tentoongestelde collectie,
 • Bewaking en toezicht,
 • Infrastructurele werkzaamheden,
 • Horeca- en catering werkzaamheden tijdens evenementen in de Multi Functionele Ruimte 'De Palmpit',
 • Overige hand- en spandiensten.

Volgens de stage-overeenkomst moet je totaal 20 uur stage lopen. Bij de Historische Collectie B&T kun je op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 15:00 uur stage lopen, elke dag zijn dat dus minimaal 5 uur, totaal dus minimaal 15 uur. Meer uren zijn normaal gesproken niet mogelijk, maar daar wordt vanuit de school en het stagebureau niet al te moeilijk over gedaan. Mochten er tijdens jouw stage evenementen plaatsvinden in de MFR De Palmpit dan bestaat de mogekijkheid enkele uren extra stage te lopen, zodat je toch aan je 20 uur komt. Dit is alleen mogelijk als jouw ouder(s) en school hiervoor toestemming geven, aangezien die extra uren meestal in de avonduren of op zaterdag mogelijk zijn.

Aan het einde van de stageperiode ontvangen de leerlingen een getuigschrift, mits zij voldaan hebben aan de eisen welke de onderwijsinstelling stelt aan de maatschappelijke stageperiode.

Aanmelding stage
Aanmeldingen voor een stage worden alleen door tussenkomst van de stagebegeleider of stagebureau geaccepteerd. Wij werken nauw samen met de Vrijwilligerscentrale Zeist. Zonder tussenkomst van de Vrijwilligerscentrale Zeist kunnen leerlingen niet in aanmerking komen voor hun maatschappelijke stage bij de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen.

Wat moet je meenemen?
Op de stagedagen dient de leerling mee te nemen:

 • Ingevulde en getekende stageovereenkomst (in 3-voud)
 • Uren-registratie formulier
 • ID-card (i.v.m. eventuele toegang tot de kazerne)

Blanco Stageovereenkomst en uren-verantwoording