Maatschappelijke stage

Inleiding
Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid hun maatschappelijke stage te doorlopen bij de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen. De stage kan alleen doorlopen worden tijdens de openingstijden,  t.w. elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Per stagedag kunnen dus maximaal 5 stage-uren opgebouwd worden. Ook kunnen er eventueel extra stage-uren opgebouwd worden als er tijdens jouw stage-periode evenementen georganiseerd worden in de Multi Functionele Ruimte 'De Palmpit'. De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is gevestigd op een militaire locatie. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de stage-keuze.

Kennismakingsgesprek
Voor aanvang van de stage dient een kennismakingsgesprek gehouden te worden. De leerling maakt hiervoor zelf een afspraak met de beheerder, zie voor de adresgegevens de contactpagina. De leerling dient dan het ingevulde formulier ‘Stageovereenkomst Maatschappelijke stage’ mee te nemen (in 3-voud). Onderaan deze bladzijde kun je een reeds ingevulde stageovereenkomst (Excel-bestand) downloaden, de ontbrekende velden verder invullen/wijzigen, eventueel opslaan voor je eigen administratie en printen.
De kennismakingsgesprekken zijn niet altijd mogelijk als je stage komt lopen bij de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen omdat wij alleen op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur open zijn. Op deze tijden zitten scholieren op school en is er dus geen mogelijkheid voor een kennismakingsgesprek. Op de dagen dat je stage komt lopen verwachten wij je om 10.00 u in gebouw V20, dit gebouw vindt je als je de poort binnengaat en de weg rechtdoor volgt (links langs de tank). Wij verwachten dat jij de stageovereenkomsten altijd bij je hebt, zodat wij die kunnen invullen en een kort gesprekje met jou kunnen voeren. Hieronder lees je alles wat nodig is om te weten over jouw stage, voor het geval geen kennismakingsgesprek mogelijk is.

Vestiging
De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is gevestigd op het Museumpark "Historische Collecties Dienstvak Logistiek". Dit is een militair terrein, het adres is Zeisterspoor 2, maar op het hek staat nummer 8. Het gebouw waar je stage gaat lopen is gebouw V20, dit is het achterste gebouw op het terrein. Het is aan te raden om met een kaart te fietsen of eerst met de auto naar de locatie te rijden.

Werkzaamheden
Tijdens deze stage zullen de leerlingen begeleid worden door de beheerder of een van de vrijwilligers en kunnen de volgende werkzaamheden verricht worden:

 • Begeleiding bezoekers, groepen en/of militairen,
 • Verkoop winkelartikelen,
 • Omgaan met andere vrijwilligers,
 • Diverse administratieve werkzaamheden,
 • Onderhoud en registratie van museum- en depot-artikelen,
 • Bijhouden tentoongestelde collectie,
 • Bewaking en toezicht,
 • Infrastructurele werkzaamheden,
 • Horeca- en catering werkzaamheden tijdens evenementen in de Multi Functionele Ruimte 'De Palmpit',
 • Overige hand- en spandiensten.

Aan het einde van de stageperiode ontvangen de leerlingen een getuigschrift, mits zij voldaan hebben aan de eisen welke de onderwijsinstelling stelt aan de maatschappelijke stageperiode.

Aanmelding stage
Aanmeldingen voor een stage worden alleen door tussenkomst van de stagebegeleider of stagebureau geaccepteerd. Wij werken nauw samen met de Vrijwilligerscentrale Zeist. Zonder tussenkomst van de Vrijwilligerscentrale Zeist kunnen leerlingen niet in aanmerking komen voor hun maatschappelijke stage bij de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen.

Wat moet je meenemen?
Op de stagedagen dient de leerling mee te nemen:

 • Ingevulde en getekende stageovereenkomst (in 3-voud)
 • Uren-registratie formulier
 • ID-card (i.v.m. toegang tot de kazerne)
 • Bank Pinpas (*)

Overige detailzaken worden tijdens het kennismakingsgesprek doorgesproken

(*): Het is mogelijk om tegen betaling de lunch te gebruiken in de eetzaal van de DuMoulinkazerne. Voor het gebruiken van de lunch is geen contante betaling mogelijk. Uiteraard is het ook mogelijk zelf een lunchpakket van huis mee te nemen.

Blanco Stageovereenkomst en uren-verantwoording