Steun de Historische Collectie

De Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings-& Transporttroepen (SHCRB&T) krijgt jaarlijks een bijdrage van de Traditie Commissie Koninklijke Landmacht. De bezuinigingen bij Defensie van de afgelopen jaren hebben ook de Historische Collecties van de KL getroffen, dus ook uw Regimentscollectie. De jaarlijkse financiële bijdrage is in rap tempo afgebouwd. Het bestuur van de SHCRB&T is van mening dat actieve militairen van ons Regiment, maar ook postactieven, veteranen en overige bezoekers er recht op hebben dat een kwalitatief hoogstaande Regimentscollectie moet kunnen worden getoond, op meerdere dagen per week.

De SHCRB&T is een ANBI-instelling, giften zijn aftrekbaar voor uw Inkomstenbelasting aangifte en giften aan culturele instellingen zijn extra aantrekkelijk.

Het bestuur van de SHCRB&T nodigt u daarom uit om de historische collectie d.m.v. een eenmalige of een jaarlijkse (vaste) bijdrage te willen steunen. Indien u van mening bent dat uw historische collectie moet blijven bestaan, dan kunt u uw eenmalige/jaarlijkse (vaste) donatie overmaken op IBAN-nummer NL66 RABO 0158 8700 26 t.n.v. SHCRB&T te Gorinchem o.v.v. donatie Historische Collectie B&T.

Via onderstaande formulier kunt u zich inschrijven als donateur van de Historische Collectie B&T.

Inschrijfformulier donateur SHCRB&T

Incasso-machtiging

U kunt ook een incasso-machtiging afgeven, zodat de SHCRB&T het bedrag van uw rekening automatisch af kan laten schrijven. U dient hiervoor het onderstaande PDF-bestand te downloaden, printen, in  te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het adres op de machtiging (een postzegel is niet nodig).

Incasso-machtiging donateur SHCRB&T

Door ondertekening van deze incasso-machtiging geeft u toestemming aan de SHCRB&T om doorlopende/eenmalige incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven vanwege uw donatie aan de SHCRB&T. Tevens geeft u hiermee toestemming aan uw bank om (doorlopend) een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SHCRB&T. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Wij leggen uw persoonlijke gegevens vast om u te informeren over ons werk. Als u daar geen prijs op stelt, of als u de machtiging wilt stopzetten, kunt u dat doen middels een bericht aan de stichting per e-mail aan:

Penningmeester SHCRB&T.