Expositie

De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen is een stichting welke is voortgekomen uit de Stichting Historische Verzameling Intendance en de Stichting Historische Verzameling Aan- en Afvoertroepen.  De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen geeft een overzicht van de geschiedenis van het voormalige dienstvak Intendance vanaf 1905 tot 2000 en geeft een overzicht van het voormalige dienstvak Aan- en Afvoertroepen vanaf 1915 tot aan de opheffing in het jaar 2000 en van het huidige logistieke regiment Bevoorrading- & Transporttroepen vanaf de oprichting in het jaar 2000 tot heden.

Op 20 oktober 2000 werden beide stamregimenten (Intendance en AAT) opgeheven en gingen over in het logistieke regiment Bevoorradings- & Transporttroepen.

Voor de helderheid zijn de afzonderlijke onderdelen van de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen onderverdeeld in:

  • Vóór de opkomst van de moderne logistiek (periode 1568-1814)
  • Intendancetroepen (periode 1905-2000)
  • Aan- en Afvoertroepen (periode 1915-2000)
  • Bevoorradings- & Transporttroepen (periode 2000-heden)
  • Gravendienst/Bergings- en Identificatiedienst KL
  • VHK/NVKL/Milva
  • Vredesmissies (1950-heden)
  • Ornamenten

U kunt bij de Informatiebalie een Collectiegids kopen (€ 1,00) die u uitgebreide informatie geeft over de gehele collectie.