Vredesmissies (1950 - heden)

Nederlandse militairen nemen al vele jaren deel aan diverse vredesmissies.  In de HCRB&T wordt in een aparte zaal speciale aandacht besteed aan nagenoeg alle vredesmissie waarbij Intendance, AAT en/of B&T-personeel was ingedeeld.

De eerste keer dat militairen deelnamen aan een vredesmissie was tijdens de Koreaanse oorlog. Totaal werden er 3.972 man in 27 scheeps- en 33 vliegtuigtransporten naar Korea vervoerd. Het eerste detachement dat op 26 oktober 1950 met de 'Zuiderkruis' vertrok, had een sterkte van 636 man. De mannen van het N.D.V.N. werden vrijwel onmiddellijk aan het front ingezet en kwamen veel in gevechten, moesten veel patrouille lopen, maar ook lange tijden wachten. De NL-militairen werden op Amerikaanse wijze gekleedt en uitgerust. De VN-missie in Korea was een peace-enforcing missie, waarbij de troepen daadwerkelijk in gevecht kwamen met de vijand.

Verder wordt in de uitzendhoek aandacht besteed aan de peace-keeping vredesmissies in Libanon (UNIFIL) , Cambodje (UNTAC), Bosnië en Herzegovina (UNPROFOR, IFOR, SFOR en EUFOR), Irak, Afghanistan (ISAF) en Mali, maar ook aan andere (kleinere) missies zoals de MFO in Egypte en de Monitor-missie (ECMM) in BiH. Vele foto's, kaarten, memorabilia, medailles, kleding en uitrusting welke door de diverse vredesmissies gebruikt werden zijn in deze uitzendhoek te zien.

Hieronder ziet u een overzicht van alle VN-missies waaraan Nederlandse militairen hebben deelgenomen.