Algemene Voorwaarden

 1. Indien u een evenement wil organiseren in de MFR De Palmpit dient u vooraf in overleg met de beheerder afspraken te maken met betrekking tot uw wensen. Dit kan door het invullen van het Aanvraagformulier Faciliteiten, via telefoon of E-mail of persoonlijk tijdens uw bezoek aan de HCRB&T.
 2. Aan de hand van uw wensen en de eventuele adviezen van de beheerder ontvangt u tijdig een offerte met daarin omschreven welke afspraken voor catering/faciliteiten er gemaakt zijn.
 3. Wijzigingen op deze offerte dient u zo spoedig mogelijk door te geven aan de beheerder, u ontvangt dan een nieuwe gewijzigde offerte.
 4. Indien u akkoord gaat met de (gewijzigde) offerte dan dient u deze voor akkoord te ondertekenen en retour te zenden aan de beheerder.
 5. Na ontvangst van de door u voor akkoord ondertekende offerte zal de beheerder de door u gewenste catering/faciliteiten aan gaan vragen.
 6. Het is voor de klant niet toegestaan zelfstandig afspraken te maken met externe cateraars, wij maken gebruik van onze eigen cateraars en faciliteren uw evenement van A tot Z.
 7. Uiterlijk zeven werkdagen voorafgaande aan uw evenement dient u de juiste sterkte van  het aantal te verwachte gasten door te geven aan de beheerder. Wijzigingen in de catering zijn na deze periode niet meer mogelijk.
 8. Indien u dit nalaat zal bij het opmaken van de factuur uitgegaan worden van het vooraf in de offerte aangegeven aantal gasten.
 9. Zo spoedig mogelijk na uw evenement ontvangt u een factuur met daarop de afspraken welke gemaakt zijn in de offerte, het eventueel gewijzigde aantal gasten en het daadwerkelijk aantal gebruikte consumpties welke tijdens het evenement bijgehouden worden op een turflijst, tenzij anders afgesproken.
 10. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient u het bedrag over te maken op het IBAN-nummer van de Penningsmeester SHCRB&T zoals vermeld op de factuur onder vermelding van datum en factuurnummer.
 11. Indien u niet binnen het gestelde termijn van 14 dagen de factuur betaald heeft, ontvangt u een 1e aanmaning zonder extra kosten.
 12. Indien u nalaat deze 1e aanmaning binnen het wettelijke termijn van 30 dagen betaalbaar te stellen, zal u een 2e aanmaning ontvangen waarbij het factuurbedrag verhoogd zal worden met 10%, met een minimum van € 75,00.
 13. Indien u ook deze aanmaning negeert, zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.
 14. De MFR De Palmpit werkt niet met BTW-facturen, prestatieverklaringen en/of budgetnummers.
 15. De beheerder van de MFR De Palmpit stuurt geen facturen naar uw FABK of andere instantie. U als klant bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur,
 16. Indien u binnen Defensie werkzaam bent kunt u eventueel een persoonlijk of functioneel voorschot aanvragen of het factuurbedrag zelf voorschieten, waarna u de factuur declareert bij uw FABK voor uitbetaling.
 17. Wil u een reunie organiseren en bent u aangesloten bij een erkende Veteranen Vereniging, dan kunt u mogelijk gebruik maken van een subsidie via het Veteranen Instituut cfm. de Regeling Reuniefaciliteiten.